CARA GAMPANG NGRIPTA TREMBANG MACAPAT GAMBUH LAN POCUNG MARANG PESERTA DIDIK KELAS XI ING SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)