Wakil Kepala Sekolah

Wakil Kepala 
SMA Negeri 2 Demak 
Tahun Pelajaran 2022 / 2023

Muslikah, S.Pd., M.Pd

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Enny Sundari, S.Pd

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Siswadi, S.Pd., M.Pd

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

Nur Aini, S.Pd

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarkat